Activitat de programació Picatecles

Avui l’alumnat de Grau Mig d’informàtica ha participat en el Picatecles.
Una activitat on es plantegen reptes de programació de dificultat creixent i es resolen per grups d’alumnes.
Ha estat una activitat diferent i engrescadora per als alumnes.