Admesos al servei de Reconeixement Acadèmic

Tots els aspirants que han sol.licitat plaça en el procediment de Reconeixement acadèmic han obtingut plaça, durant el dia 19 d’octubre rebran al seu correu electrònic personal la documentació i la informació per a fer la inscripció. Si teniu més dubtes i qüestions podeu contactar amb la Coordinadora al correu electrònic: reconeixement@iescarlesvallbona.cat