Assessorament i avaluació microinformàtica

La fase d’assessorament ja està finalitzada per a les persones aspirants que es van inscriure a l’Institut Carles Vallbona i la fase d’avaluació seguirà a l’Institut Tecnològic de Barcelona.

 

Llistat d’admesos i no admesos

Aspirant

Situació de la inscripció

AAC61485AJAF

Admesa

AAC61401AJAG

Admesa

AAC61675CJAG

Admesa

AAC62175JJAH

Admesa

AAC60771AJAH

Admesa

AAC62136BJAH

Admesa

AAC60483BJAG

Admesa

 

Calendari d’assessorament

 1. Sessió informativa: 6 de març de 2020 a les 15h
 2. Formalització de la inscripció a l’assessorament: Del 9 al 13 de març de 2020
 3. Publicació del resultat provisional d’inscripció i calendari de les sessions: A partir del 9 de març de 2020
 4. Inici de les sessions d’assessorament amb les persones admeses al resultat provisional d’inscripció: A partir del 10 de març de 2020
 5. Període de reclamacions: 23, 24 i 25 de març de 2020
 6. Publicació del resultat definitiu d’inscripció: 26 de març de 2020
 7. Finalització de les sessions d’assessorament: 2 d’abril de 2020

Dossier de trajectòria professional i formativa

 

La Guia informativa de l’aspirant

 

Indicacions de com emplenar la documentació justificativa de la trajectòria professional i formativa

 • Per a treballadors o treballadores assalariats/des:
  • Informe de vida laboral, i
  • Contracte de treball o certificació de l’empresa
 • Per a treballadors o treballadores autònoms/es o per compte propi:
  • Informe de vida laboral, i
  • Una descripció de l’activitat desenvolupada i interval de temps en què s’ha realitzat (Declaració jurada).
 • Per a becaris o becàries que cotitzen a la seguretat social (Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre):
  • El Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral) i
  • Certificació de l’organització
 • Per a becaris o becàries que no cotitzen a la seguretat social (abans de l’entrada en vigor del Reial Decret 1493/2011, 24 d’octubre)
  • Certificació de l’organització
 • Per a treballadors o treballadores que han prestat servei de manera voluntària:
  • Certificació de l’organització
 • Formació no formal:
  • Certificat del centre, empresa o entitat que ha impartit la formació relacionada amb la o les qualificacions professionals que es pretenen acreditar.

Persona de contacte: Francesca Carmona (fcarmon4@xtec.cat).