Calendari del curs

El centre posa a la vostra disposició el calendari lectiu vigent per al curs 2022/2023, segons la branca d’estudis que estigueu cursant. Aquests calendaris ofereixen informació útil tal com durada del curs i trimestres, períodes d’exàmens, convocatòries per a proves extraordinàries, avaluacions, crèdits de síntesi/projectes, sortides i activitats principals, dies de lliure disposició…

calendariCalendari escolar curs 2022/2023