Calendari proves CF

  • Inscripció: del 13 l' 21 de maig de 2020

  • Llista provisional d’admesos i exclosos: 5 de juny de 2020

  • Llistat definitiu d’admesos i exclosos: 19 de juny de 2020

  • Prova de Grau Mitjà: 25 de juny

  • Prova de grau superior: part comuna 29 de juny de 2020; part específica 30 de juny de 2020

  • Prova d’incidències Grau Mitjà: 2 de juliol de 2020

  • Prova d’incidències Grau superior: 6 de juliol de 2020

  • Llistat provisional de qualificacions: 8 de juliol de 2020

  • Llistat definitiu de qualificacions 14 de juliol de 2020

Totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia.