Reconeixement de la formació impartida per Empreses/Entitats

L’objectiu de la validació de la formació impartida per empreses o entitats és establir vincles entre aquesta formació i la formació professional de sistema educatiu. El reconeixement d’aquests vincles fa possible que les persones que superen la formació puguin gaudir dels efectes acadèmics de la formació professional del sistema educatiu.

Només poden validar la formació els centres educatius que estiguin autoritzats i aquests centres només poden validar la formació corresponent a l’oferta dels cicles formatius que tinguin autoritzats i que imparteixin.

El procés de validació requereix la signatura prèvia d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament o la persona titular del centre i les empreses o entitats participants