Admitidos en el servicio de asesoramiento

Todas las personas que han sol·licitado el servicio de asesoramiento han sido admitidas.

miércoles día 3 de octubre hay una sesión informativa del servicio de asesoramiento a las 18:30 horas en el instituto (falta determinar el aula)

Servicio de Asesoramiento y Reconocimiento de los aprendizajes adquiridos mediante la experiencia laboral (2018-2019)

Calendario de Asesoramiento :

calendario assessorament_2018-19

Hoja de sol·licitud de asesoramiento

Hoja inscripción al servicio de asesoramiento

Calendario de Reconocimiento :

calendario reconeixement_Octubre_2018

Hoja de sol·licitud de reconocimiento

Hoja inscripción al servicio de reconocimiento

S’oferten 6 places per cadascun dels cicles següents:

Família d’administració i finances

CFGM Gestió administrativa

CFGS Administració i finances

Família de comerç i màrqueting

CFGM Activitats comercials

CFGS Comerç internacional

CFGS Gestió de vendes i espais comercials

CFGS Transport i logística

Família d’Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxes

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

CFGS Desenvolupament d’aplicacions web

Servicio de asesoramiento: listado de admitidos,,ca,septiembre,,ca,licitud por el servicio de ASESORAMIENTO de la experiencia laboral,,ca,han sido admitidas,,ca,El plazo para formalizar la inscripción al servicio,,ca,presentación de la documentación y pago del precio público es,,ca,Documentación a presentar en la secretaría del instituto,,ca,Hoja de inscripción al servicio de asesoramiento,,ca,Resguardo del pago del precio público,,ca,Horario de atención al publicarla de Secretaría,,ca,lunes a viernes de,,ca (setembre 2017)

Todas las personas que han presentado la solicitud·licitud pel servei d’ASSESSORAMENT de l’experiència laboral han estat admeses.

El termini per formalitzar la inscripció al servei, presentació de la documentació i pagament del preu públic és del 5 al 10 de octubre de 2017, ambos incluidos.

Documentació a presentar a la secretaria de l’institut:

  • Full d’inscripció al servei d’assessorament
  • Resguard del pagament del preu públic (60€)

Horari d’atenció al púlbic de Secretaria:

Mañanas: dilluns a divendres de 10:00 un 13:00 h

Tardes: lunes y martes de 16:00 un 18:30 h / miércoles y jueves de 16:00 un 17:00 h

SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y RECONOCIMIENTO,,ca,OFERTA DE PLAZAS CURSO,,ca,S'oferten,,hr,plazas para cada uno de los ciclos siguientes,,ca,Familia de administración y finanzas,,ca,CFGM Gestión administrativa,,ca,CFGS Administración y finanzas,,ca,Familia de comercio y marketing,,ca,CFGM Actividades comerciales,,ca,CFGS Comercio internacional,,ca,CFGS Gestión de ventas y espacios comerciales,,ca,CFGS Transporte i logística,,en,Familia de Informática y Comunicaciones,,ca,CFGM Sistemas microinformáticos y redes,,ca,CFGS Administración de sistemas informáticos en redes,,ca,CFGS Desarrollo de aplicaciones multiplataforma,,ca,CFGS Desarrollo de aplicaciones web,,ca,licitud del servicio de Asesoramiento se debe realizar de forma presencial en la secretaría del centro,,ca,calendario assessorament_2017-18,,ca,solicitudes de Reconocimiento,,ca: OFERTA DE PLACES CURS 2017-18

S’oferten 6 places per cadascun dels cicles següents:

Família d’administració i finances

CFGM Gestió administrativa

CFGS Administració i finances

Família de comerç i màrqueting

CFGM Activitats comercials

CFGS Comerç internacional

CFGS Gestió de vendes i espais comercials

CFGS Transport i logística

Família d’Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxes

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

CFGS Desenvolupament d’aplicacions web