Com funcionen les Empreses de Treball Temporal i quina utilitat poden tenir per als estudiants de cicles formatius?

A càrrec de Synergie (delegació de Granollers): Modest Bosch i Cristina Soto

Les ETT poden oferir moltes oportunitats laborals als estudiants que estan preparats i motivats per accedir al món professional, però és necessari conèixer com funcionen i quines necessitats empresarials satisfan, per tal de ser conscients de quin és el perfil necessari i com, els estudiants, poden tenir oportunitats d’aconseguir feines que poden ser útils mentre estudien, com a feines d’estiu, o com a preparació per accedir, de mica en mica, a feines de major nivell.

Les Empreses de Treball Temporal, tradicionalment, són les grans desconegudes, i encara hi ha gent que les veu com a feines massa provisionals; però la situació actual de la majoria d’aquestes empreses les fa competitives, ja que compleixen uns estàndards de qualitat, i compleixen escrupulosament la legislació en matèria de sous, seguretat i bona gestió.

Una de les àrees d’especialització de Synergie a Granollers és el sector de la logística, i la Cristina Soto és la coordinadora in house per a DHL. El sector de la logística necessita constantment professionals d’aquest sector, però també d’administració i altres àrees i estudis, amb un coneixement de com funciona un magatzem, la cadena logística, i la tramitació i gestió de molta documentació en el procés incessant pel que es mouen les mercaderies en un comerç cada vegada més internacional, on els magatzems i la distribució han adquirit un paper clau.

En la xerrada també explicar-nos com són les feines a les ETT, possibilitats i oportunitats per als joves estudiants

Els punts que es van tractar van ser: .

1- Presentació de Synergie, com empresa, implantació mundial, implantació a Espanya (amb entrega dels flyers de Synergie)

2- Per que s’utilitza el mercat de TT, quina implantació te Synergie com especialista en serveis de logística.

3- Quines possibilitats de col·laborar amb els alumnes hi ha i quines son les prioritats.

4- Possibles ofertes que els afecten i com s’estructuren, tant de logística com de administració.

5- Com funciona la nostra Ett.

6- Com cooperem amb l’operador DHL, que necessiten (Carnets etc) torns de treball i temporalitat.

7- Preguntes.