Croatian students and teacher in our school

EU flag-Erasmus+_vect_POSIn the framework of an Erasmus+ project, our school has hosted for two weeks 4 students from the Croatian school Skola Futura. They have attended a workshop of Introduction to Android in which they have learned how to develop their first app through games. They have joined the normal classes of second year of Cross Applications Development with the teacher Olga Schlüter. An intensive workshop of AppInventor with teacher José María Valera has also been scheduled with the students of croacia2Microcomputers services and networks whom we thank their collaboration.
Besides our students of Web Applications Development have followed the workshop of Laravel taught by the Croatian teacher Ivan Domazet who has also travelled with his students. Laravel is a free and open-source PHP framework which follows the Model-View-Controller architecture and it is very popular among web developers.

Moreover some visits to IT enterprises have been planned such as Apen and the start-up Camaleon Systems group both in Granollers. Not only they have explained us the different projects they are working in but also shown their facilities. Last, we also want to thank the reception of Escola Municipal del Treball de Granollers who welcomed the Croatian visitors and also guided a visit through their laboratories and workshops.
croacia1
It is planned that our teacher Olga Schlüter will travel to Croatia to teach Visual Studio programming through games to the students of Skola Futura in Zagreb. We wish to thank again all the people who help to make this project possible.
You will find more photos of their stage on here and can have a look at our International projects web site:

croacia3Estudiants i professors de Croàcia al nostre institut

En el marc d’un projecte Erasmus +, el nostre institut ha acollit durant dues setmanes 4 estudiants de l’Escola croata Skola Futura. Han assistit a un taller d’Introducció a Android en el qual han après a desenvolupar la seva primera aplicació a través de jocs. Per això, s’han incorporat a les classes normals de segon any de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma amb la professora Olga Schlüter. S’ha programat també un taller intensiu d’AppInventor amb el professor José María Valera i els alumnes de Serveis Microinformàtics i Xarxes a qui agraïm la seva col·laboració.

 

croacia4
A més a més, els nostres estudiants de Desenvolupamentd’Aplicacions Web han seguit el taller de Laravel impartit pel professor de Croàcia Ivan Domazet que també ha viatjat amb els seus alumnes. Laravel és un framework de PHP lliure i de codi obert que segueix l’arquitectura Model-View-Controller i és molt popular entre els desenvolupadors web.
croacia5
D’altra banda també s’han planificat algunes visites a empreses d’informàtica com Apen i la start-up Camaleon Systems group, ambdues de Granollers. No només ens han explicat els diferents projectes en els quals estan treballant, sinó també que ens han ensenyat les seves instal·lacions. Finalment, també volem donar les gràcies per la recepció de l’Escola Municipal del Treball de Granollers qui va donar la benvinguda als visitants de Croàcia i ens va guiar través del seu laboratori i tallers.
Està previst que la professora del nostre institut Olga Schlüter viatgi a Croàcia per ensenyar programació en Visual Studio a través de jocs als alumnes de la Skola Futura de Zagreb. Volem agrair de nou l’esforç de totes les persones que han fet aquest projecte possible.
Podeu trobar més fotos de la seva estada en aquest enllaç i us convidem a fer una ullada a la pàgina web dels projectes internacionals: