Curs de Mitjans de pagament Internacionals

El passat dimarts una part important de l’alumnat de Comerç Internacional va rebre el diploma d’aprofitament del curs sobre “Mitjans de pagament internacional” organitzat i subvencionat per Bankia, i gestionat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat. El curs ha consistit en 70 hores presencials i 30 on-line. Per a superar el curs s’ha hagut d’aprovar un examen i diferents proves virtuals. La valoració final de l’alumnat és molt positiva tant per la qualitat del docent com per la dels materials. Esperem que es pugui repetir en futures edicions.