Dinamización del Open Night,,ca,de marzo los alumnos de 2º de CFGM de Actividades Comerciales participaron en la organización de la dinamización de la Plaza de la Iglesia como motivo del Open Night que organiza la Asociación Gran Centre Granollers,,ca,Fue una experiencia muy positiva para ellos,,ca,a pesar de la lluvia,,ca,ya que vivieron la organización,,ca,el montaje y la realización de un evento de este tamaño donde reunieron actuaciones de baile,,ca,magia y música,,ca

El pasado 31 de març els alumnes de 2n de CFGM d’Activitats Comercials van participar en l’organització de la dinamització de la Plaça de l’Església com a motiu de l’Open Night que organitza l’Associació Gran Centre Granollers. Va ser una experiència molt positiva per a ells, tot i la pluja, ja que van viure l’organització, el muntatge i la realització d’un esdeveniment d’aquesta mida on van reunir actuacions de ball, màgia i música.