distribuciones curriculares,,ca,distribuciones curriculares,,ca

Família d’administració i finances

CFGM Gestió administrativa

CFGS Administració i finances

Família de comerç i màrqueting

CFGM Activitats comercials

CFGS Comerç internacional

CFGS Gestió de vendes i espais comercials

CFGS Transport i logística

Família d’Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxes

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxes (2en curso,,ro,en curso,,ro 1718)

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

CFGS Desenvolupament d’aplicacions web