Cicles Formatius

Els cicles formatius s’estructuren en famílies professionals i en dos graus: cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior. Els primers proporcionen el títol de tècnic o tècnica i els segons el de tècnic superior o tècnica superior.

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ:

 • gadCICLE FORMATIU GRAU MITJÀ GESTIÓ ADMINISTRATIVA:
  Capacita per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades. Té una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmics.
  Descarregar fulletó
 • adfiCICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR ADMINISTRACIÓ I FINANCES:
  Capacita per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental. La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
  Descarregar fulletó

COMERÇ I MÀRQUETING:

 • comerçCICLE FORMATIU GRAU MITJÀ COMERÇ:
  Capacita per comercialitzar productes i/o serveis i per gestionar un establiment comercial. Té una durada de 1.400 hores (990 lectives en un centre educatiu i 410 pràctiques en un centre de treball) concentrades en un curs acadèmic.
  Descarregar fulletó
 • gcmCICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR GESTIÓ COMERCIAL I MÀRQUETING:
  Capacita per obtenir i elaborar la informació relacionada amb el mercat, el producte, el preu, la distribució i la comunicació, i per gestionar els plans d’actuació corresponents a compres, logística i venda de productes i/o serveis. La durada és de 1.400 hores (990 en un centre educatiu i 410 en un centre de treball) concentrades en un curs acadèmic.
  Descarregar fulletó
 • CITCICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR COMERÇ INTERNACIONAL:
  Capacita per planificar i gestionar els processos d’importació-exportació i introducció-expedició de mercaderies, d’acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s’han establert. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
  Descarregar fulletó

INFORMÀTICA I COMUNICACIÓ:

 • smxCICLE FORMATIU GRAU MITJÀ SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES:
  Capacita per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries. Té una durada de 2.000 hores (1.584 lectives en un centre educatiu i 416 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
  Descarregar fulletó
 • asixCICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA:
  Capacita per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Té una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
  Descarregar fulletó
 • damCICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA:
  Capacita per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris de facilitat d’ús i qualitat exigides en els estàndards establerts. Té una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.600 lectives en un centre educatiu i 400 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
  Descarregar fulletó
 • dawCICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB:
  Capacita per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, facilitat d’ús i qualitat exigides en els estàndards establerts. Té una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.600 lectives en un centre educatiu i 400 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
  Descarregar fulletó