ADFI

Administration and Finance

 

It informatio | Access | What will work?

S’ha de complir un dels requisits següents:

  • Disposar del títol de batxillerat
  • Haver superat el COU
  • Tenir el títol d’FP2
  • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
  • Superar la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 years