ASIX

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

 

Informació | Accés | De què treballaràs?

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.