ASIX

Systèmes de gestion de réseau

 

Il informatio | Accès | Que va travailler?

Concours général:

La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.