ASIX

Systèmes de gestion de réseau

 

Il informatio | Accès | Que va travailler?

 • Tècnic/a en administració de sistemes
 • Responsable d’informàtica
 • Tècnic/a en serveis d’Internet
 • Tècnic/a en serveis de missatgeria electrònica
 • Personal de suport tècnic
 • Tècnic/a en teleassistència
 • Tècnic/a en administració de base de dades
 • Tècnic/a de xarxes
 • Supervisor/a de sistemes
 • Tècnic/a en serveis de comunicacions
 • Tècnic/a en entorns web