ACO

Activitats Comercials

 

Informació | Accés | De què treballaràs?

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix en

desenvolupar activitats de distribució i comercialització

de béns i/o serveis, i en gestionar un petit establiment

comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat

establertes i respectant la legislació vigent.