ACO

Commercial Activities

 

It informatio | Access | What will work?

General competition:

La competència general d’aquest títol consisteix en

desenvolupar activitats de distribució i comercialització

de béns i/o serveis, i en gestionar un petit establiment

commercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat

establertes i respectant la legislació vigent.