ACO

activités commerciales

 

Il informatio | Accès | Que va travailler?

Concours général:

La competència general d’aquest títol consisteix en

desenvolupar activitats de distribució i comercialització

de béns i/o serveis, i en gestionar un petit establiment

commercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat

establertes i respectant la legislació vigent.