DAM

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

 

Informació | Accés | De què treballaràs?

S’ha de complir un dels requisits següents:

  • Disposar del títol de batxillerat
  • Haver superat el COU
  • Tenir el títol d’FP2
  • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
  • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys