DAW

Développement d'applications Web

 

Il informatio | Accès | Que va travailler?

Concours général:

La competència general d’aquest títol consisteix en desenvolupar,
mettre en œuvre et maintenir des applications web, amb independència del model
emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o
servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint
els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards
establerts.