Extinció de Cicles formatius (LOGSE)

Informació per l’alumnat amb crèdits Pendents de superar de Cicles (LOGSE) que s’han extingit:

Cicles formatius extingits el curs 2014-2015 :

CFGM Comerç

CFGS Gestió comercial i màrqueting

Els ensenyaments de formació professional es poden completar durant els dos cursos acadèmics següents a seva extinció en el centre.

La compleció d’estudis es realitzarà mitjançant proves d’avaluació, que es realitzaran durant els mesos de novembre i abril.

Es poden inscriure a les proves d’avaluació tots els alumnes que hagin estan escolaritzats en el centre i el cicle amb anterioritat.

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ:

• De l’1 al 15 d’octubre. Permet participar en les convocatòries de novembre i d’abril.

• De l’1 al 15 de març. Permet participar a la convocatòria d’abril.

Per tal de formalitzar la inscripció cal dirigir-se a la Secretaria del centre.