GAD

Gestió Administrativa

 

Informació | Accés | De què treballaràs?

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix en la realització d’activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.