GAD

Administratif

 

Il informatio | Accès | Que va travailler?

Concours général:

La competència general d’aquest títol consisteix en la realització d’activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, commercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.