GVEC

Gestió de vendes i espais comercials

 

Informació | Accés | De què treballaràs?

Competencia general:

La competència general d’aquest títol consisteix en gestionar les
operacions comercials de compravenda i distribució de productes i
serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials,
segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, apli-
cant la normativa vigent..