GVEC

Gestió de vendes i espais comercials

 

It informatio | Access | What will work?

General jurisdiction:

La competència general d’aquest títol consisteix en gestionar les
operacions comercials de compravenda i distribució de productes i
serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials,
segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, apli-
cant la normativa vigent..