SMX

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 

Informació | Accés | De què treballaràs?

Competència general:

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.