SMX

Systèmes et réseaux micro-ordinateur

 

Il informatio | Accès | Que va travailler?

Concours général:

Aménagements·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.