Entrega documentació proves accés cicles formatius

GRAU MITJÀ

– Modalitat correu-e: Cal enviar la documentació a centre@iescarlesvallbona.cat, del 14 al 27 d’abril de 2021.

– Modalitat presencial: Cal demanar cita prèvia a la secretaria del centre, indicant el motiu de la cita en aquest enllaç “cita prèvia secretaria”. Les dates d’entrega de la documentació són també del 14 al 27 d’abril de 2021.

GRAU SUPERIOR

– Modalitat correu-e: Cal enviar la documentació a centre@iescarlesvallbona.cat, del 15 al 28 d’abril de 2021.

– Modalitat presencial: Cal demanar cita prèvia a la secretaria del centre, indicant el motiu de la cita en aquest enllaç “cita prèvia secretaria”. Les dates d’entrega de la documentació són també del 15 al 28 d’abril de 2021.