Enviament de documentació per correu electrònic

En el cas d’haver de presentar documentació, s’enviarà, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre escollit per a realitzar la prova: centre@iescarlesvallbona.cat

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, la presentació de sol·licituds es podrà realitzar amb una cita prèvia per a l’accés al centre.