Erasmus

 

 

 

 

 

Erasmus+ (2014-2020) vol millorar la qualitat de la Formació Professional en Europa, oferint als alumnes I als professors que imparteixen ensenyaments de Formació Professional oportunitats de mobilitat per a l’aprenentatge, per realitzar estudis i pràctiques a l’estranger.

 

L’Institut Carles Vallbona disposa de la Carta Erasmus per a l’Educació Superior.

 

Convocatòries curs 2018-2019:

Actualització 29 novembre 2018.
Entrevistes alumnat admès Cicles formatius Grau mitjà.
Entrevistes alumnat admès Cicles formatius Grau superior.

 

Alumnat admès i exclòs Cicles formatius Grau mitjà.
Alumnat admès i exclòs Cicles formatius Grau superior.
Convocatòria projecte propi Cicles formatius Grau superior
Convocatòria projecte propi Cicles formatius Grau mitjà
Convocatòria Plataforma mobilitat Catalunya Cicles formatius Grau mitjà
amb el suport de

 

 

 

 

 

 

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

Erasmus Policy Statement

carta_erasmus_vallbona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículum Vitae: online editor

Cover letter: online editor

 

 

 

Estades curs 20178-21018:

Eslovènia 2018

Coordinació de Mobilitat Internacional:
David Figuereo
mobilitat@iescarlesvallbona.cat