Horari de presentació dels cicles formatius

A continuació teniu l’horari de presentació dels cicles formatius pel curs 14-15:

Cicles formatius de grau mitjà

Dilluns, 15 de setembre de 2014

NIVELL

ESTUDIS

HORA PRESENTACIÓ

AULA

CFGM 1r SMX (Sistemes microinformàtics i xarxes) 9:30 Sala polivalent
CFGM 1r GAD (Gestió Administrativa) 10:30 Aula 22 (1r pis)
CFGM 2n GAD (Gestió Administrativa) 10:30 Aula 15 (Planta baixa)
CFGM COM (Comerç) 10:30 Aula 20 (1r pis)
CFGM 2n SMX (Sistemes microinformàtics i xarxes) 11:00 2n SMX A (Aula 10bis)2n SMX B (Aula 10)

 

 

 

 

 

Cicles formatius de grau superior

Dilluns, 22 de setembre de 2014

NIVELL

Cicle

HORA PRESENTACIÓ

AULA

CFGS 1r ASIX (Administració de sistemes informàtics en xarxa) 16:00 40 (2n pis)
CFGS 1r DAM (Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma) 16:00 38 (2n pis)
CFGS 1r DAW (Desenvolupament d’aplicacions web) 16:00 42 (2n pis)
CFGS GCM (Gestió Comercial i Màrqueting) 16:00 20 (1r pis)
CFGS 1r CIT (Comerç internacional ) 18:00 26 (1r pis)
CFGS 1r ADFI (Administració i Finances) 18:00 24 (1r pis)
CFGS 2n CIT (Comerç Internacional) 19:00 28 (1r pis)
CFGS 2n ADFI (Administració i Finances) 19:00 22 (1r pis)
CFGS 2n ASIX(Administració de sistemes informàtics en xarxa) 19:00 48 (2n pis)
CFGS 2n DAW (Desenvolupament d’aplicacions web) 19:00 46 (2n pis)
CFGS 2n DAM (Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma) 19:00 50 (2n pis)