Informació sobre la inscripció

Per a la inscripció a les proves d’accés caldrà utilitzar el formulari telemàtic corresponent disponible al web del Departament d’Educació, dins el termini.