Jornada divulgativa sobre el projecte Erasmus+ The New Literacy Set

El passat dijous 23 de març es va organitzar al nostre institut una jornada divulgativa sobre el projecte Erasmus+ “The New Literacy Set”, que treballa amb activitats transversals en les àrees de comunicació, informació i finances. Mitjançant jocs, eines 2.0 i metodologies col·laboratives el projecte persegueix ajudar a enfortir tant la posició dels alumnes en el mercat laboral com fomentar el seu creixement personal. Aquests workshops elaborats pel projecte es poden baixar de manera gratuita des de http://newliteracyset.eu/moodle/ i es van posar a disposició dels professors assistents, que venien d’arreu de Catalunya i eren de diferents especialitats.

Algunes d’aquestes activitats es van posar a la pràctica perquè els professors poguessin experimentar de primera mà com els alumnes interactuen amb els materials. D’aquesta manera els assistents van poder entendre i reflexionar com es poden implementar i adaptar aquestes activitats a sessions de tutoria, matèries específiques o altres projectes d’institut.

A més a més durant la jornada es van promoure debats sobre les influències que incideixen en l’aprenentatge dels alumnes i les soft-skills. Des de l’institut Joan Brossa, la Tatiana Soler ens va explicar el projecte que realitzen amb el cicle de grau mig d’ActivitatsComercials. L’horari d’aquest cicle s’ha modificat per tal de poder treballar activitats transversals precisament del mateix tipus que el projecte “The New Literacy Set” ha estat elaborant.

Finalment es van realitzar dues activitats:
 1. Spaghetti tower team building
 2. Llenguatge sensorial

Aquí trobareu les presentacions utilitzades a l’event:

 1. Presentació del projecte
 2. Presentació CLIL
 3. Presentació Activitats Transversals de l’Institut Joan Brossa
Llistat d’activitats elaborades pel projecte:
En l’àrea de comunicació:
 1. L’augment de l’autoconsciència de la pròpia comunicació (autocrítica)

 2. L’escolta activa

 3. Comunicació argumentativa

 4. La importància de les noves tecnologies en la presentació d’un mateix i les relacions amb els altres

 5. El treball en equip (aprenentatge cooperatiu)

 6. La comunicació verbal

 7. La por a parlar en públic

 8. Etiqueta en la comunicació

 9. La comunicació a les famílies

 10. La comunicació amb l’autoritat

 11. L’assertivitat en la comunicació

 12. Empatia

 13. El pensament crític i l’aproximació crítica als mitjans de comunicació

 14. Mediació

 15. La comunicació no verbal

Els temes treballats a l’àrea d’informació són:

 1. Cerca d’informació

 2. Cerques avançades

 3. Com organitzar la informació

 4. Comprensió lectora

 5. Ús de la informació

 6. Anàlisi i creació de gràfics

 7. Anàlisi i creació de mapes

 8. Avaluació de la informació

 9. Creació d’informació estructurada

 10. Creació d’informació on-line

 11. Usabilitat

 12. Propietat intelectual

 13. Com protegir la informació

 14. Ús de les xarxes socials

 15. Informació dels sentits

Quants als temes a treballar a l’àrea de finances són:

 1. Gestió de comptes bancaris

 2. Mètodes de pagament

 3. Préstecs i hipoteques

 4. El rol dels bancs avui en dia

 5. Operacions i futur de les borses

 6. Simulació de la borsa

 7. Gestió de les finances personals

 8. Assegurances de salut i plans de pensions

 9. Com elaborar un pla de negoci

 10. impostos

 11. Enfoc psicològic i comportament vers els diners

 12. Compres on-line: seguretat i responsabilitat

 13. Màrketing financer

 14. Cistella de productes en diferents països

 15. Professions en el sector financer

així com de la pàgina web de projectes internacionals de l’institut: intercanvis.iescarlesvallbona.cat