Jornada divulgativa sobre el projecte “The New Literacy Set”

eu_flagPROPER dijous 23 Marc, de 9h a 14h, a l’Institut Carles Vallbona de Granollers organitzem una Jornada en el marc del projecte The New Literacy Set destinada a:
  • professors i tutors d’ESO, BAT i CFGM i
  • professors interessats en treballar continguts amb metodologia AICLE/CLIL i eines 2.0.
L’objectiu és treballar amb activitats transversals de comunicació, informació i finances per aplicar a les tutories o en projectes específics.
Posarem a disposició dels participants les activitats d’aula del projecte The New Literacy Set: communication, information and finances.

Programa:
  • Breu presentació del Projecte Erasmus KA2 The New Literacy Set
  • Activitats metodologia CLIL amb eines 2.0: Gamification with Kahoot, Plickers i Quizlet, Flipped Classroom, edpuzzle
  • Coffee break relacional
  • Activitats de dinàmica d’equips, ice-breakers.
  • Treball cooperatiu amb jigsaw reading, numbered heads together,
L’enllaç per a la inscripció a l’xtec és: Activitats transversals amb metodologia CLIL i eines 2.0