Matrícula cicles mitjans

Matrícula cicles mitjans
Preinscripció
  • Publicació de l’oferta: 13 de maig del 2016.
  • Termini per presentar la sol·licitud: del 18 al 25 de maig de 2016. Es pot presentar documentació fins el dia 27 de maig de 2016.
  • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2016.
  • Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2016.
  • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2016.
  • Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2016, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
  • Publicació de la llista ordenada definitiva: 17 de juny de 2016.
  • Publicació de l’oferta final: 30 de juny de 2016.
  • Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista d’espera: 4 de juliol de 2016.

Matrícula
  • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 5 al 12 de juliol de 2016.