Nous projectes amb la Universitat de la Bretanya Occidental

Durant els passats 6-7 d’abril la coordinadora de mobilitat internacional, Olga Schlüter, responsable dels projectes Erasmus+ del nostre institut va visitar la Universitat de la Bretanya Occidental a Brest per tal d’establir nous contactes i projectes pel futur.

Durant la visita es van atendre classes d’informàtica de primer curs de la universitat amb alumnes d’informàtica i la professora Valérie Marc. A través dels alumnes i els professors d’informàtica es van comparar els currículums i els itineraris dels seus estudis amb els nostres. La universitat treballa per semestres, a diferència de l’institut que treballa per trimestres i Unitats formatives. Durant el primer semestre els alumnes de la universitat estudien Matemàtiques, física, fonaments de programació. Al segon semestre els alumnes continuen amb la programació, estudien anglès tècnic, treballen per projectes en una web, programació Bash i es preparen per una estada opcional de 2 setmanes a l’empresa. També es va constatar l’alt nivell d’anglès dels alumnes, fet que obre la porta a organitzar futures estades de professors per impartir tallers en anglès.
Després d’una reunió amb el responsable de Mobilitat Internacional de la Universitat, Pr. Philippe Le Parc, es va acordar iniciar els procediments per establir futures mobilitats d’alumnes i professors.

També es va visitar el FabLab de la universitat, la UBO Open Factory (https://www.univ-brest.fr/openfactory/). Tots els alumnes de qualsevol facultat hi poden col·laborar, i s’ofereix també com a assignatura optativa. A més a més es col·labora amb altres FabLabs europeus a través d’un programa Erasmus+. A més a més de visitar les instal·lacions del Fablab, es va assistir també al 1és,,da,lliurament de premis de la UBO Open Factory,,ca lliurament de premis de la UBO Open Factory on es van presentar 15 projectes desenvolupats per alumnes. El projecte guanyador desenvolupat per alumnes de microbiologia, electrònica i disseny, FoodH20 consisteix en millorar la gestió de l’aigua en l’àmbit domèstic. Entre d’altres projectes, els alumnes estan treballant en el:

  • Desenvolupament d’una app per a mòbils que indiqui els camins i punts accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, indicant si cal avaries i problemes d’ascensors, rampes, etc. (UBO HandiAccess)

  • Desenvolupament d’un focus per a espectacles controlat amb una placa Arduino per seguir un actor i canviar el to de la llum segons l’actor a enfocar.

La ciutat de Brest també té un FabLab orientat al software i hardware lliure: la Maison du Libre format per 100 voluntaris involucrats en difondre informàtica i electrònica a la població i en el desenvolupament de projectes
El contacte original que ha portat a iniciar aquest nou projecte ha estat la professora Valérie Marc, qui ja va visitar el nostre institut al 2011, quan es va organitzar un taller de programació amb dispositius USB. Podeu consultar l’àlbum de fotos d’aquest taller aquí. No era la primera vegada que es col.laborava amb ella, perquè durant el mateix curs també es va desenvolupar un projecte eTwinning amb els seus alumnes del Lycée Louis Jouvet, prop de Paris.