Oferta de places cicles formatius de grau mitjà 2018-19

Vacants ofertades a l’acte públic del dia 16 de juliol (11.00H) d’adjudicació de places vacants als participants en el procés de preinscripció, que no han estat assignats en la primera petició de cicles formatius de grau mitjà.

CURS I PLA

VACANTS OFERTADES

1r Gestió administrativa

6

1r Activitats comercials

13

2n Activitats comercials

10

1r Sistemes microinformàtics i xarxes

13

2n Sistemes microinformàtics i xarxes

3