Oferta de places cicles formatius de grau superior 2018-19

Vacants ofertades a l’acte públic del dia 26 de juliol (11.00H) d’adjudicació de places vacants als participants en el procés de preinscripció, que no han estat assignats en la primera petició de cicles formatius de grau superior.

 

CURS I PLA VACANTS
1R CIT 9
2N CIT 6
1R ADFI 10
2N ADFI 1
1R GVEC 15
2N GVEC 13
1R DAW 10
2N DAW 16
1R DAM 3
2N DAM 2
1R ASIX 9
2N ASIX 2
2N TIL 20