Servei d’assessorament: llistat d’admesos (setembre 2020)

Totes les persones que han presentat la sol·licitud pel servei d’ASSESSORAMENT de l’experiència laboral han estat admeses.

El termini per formalitzar la inscripció al servei, presentació de la documentació i pagament del preu públic és del 6 al 13 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.

Documentació a presentar per correu electrònic a la Coordinadora d’assessorament (assessorament@iescarlesvallbona.cat) :

Full d’inscripció al servei d’assessorament
Resguard del pagament del preu públic (60€)

Admesos al servei d’assessorament

Totes les persones que han sol·licitat el servei d’assessorament han estat admeses.

Reunió virtual
El dia 5 d’octubre hi ha una sessió informativa del servei d’assessorament a les 19.20 hores, les persones que han sol.licitat el servei d’assessorament rebran un correu electrònic amb l’enllaç de la videoconferència.
Si alguna persona no s’ha inscrit al servei i vol assistir a la reunió, ha d’enviar un correu electrònic a assessorament@iescarlesvallbona.cat i rebrà un correu electrònic amb l’accés.

 

Presentacions Cicles Formatius de Grau Superior

 

Cicle Grup Hora Aula
1r d’Administració i finances Grup A primer cognom des de “Bellot” fins a “Gimeno” 16:00h 037
1r d’Administració i finances Grup B primer cognom des de “Hernández” fins a “Sánchez” 18:00h 037
1r Comerç Internacional Grup A primer cognom des de “A” fins a “F” 16:00h 203
1r Comerç Internacional Grup B primer cognom des de “G” fins al final 18:00h 203
1r ASIX Grup A primer cognom des de “A” fins a la “H” 16:00h 026
1r ASIX Grup B primer cognom des de “J” fins al final 18:00h 026
1r DAW Grup A primer cognom des de “A” fins a la “N” 16:00h 038
1r DAW Grup B primer cognom des de “O” fins a la “Z” 18:00h 038
1r DAM Grup A primer cognom des de “A” fins a la “L” 16:00h 023
1r DAM Grup B primer cognom des de “M” fins a la “Z” 18:00h 023
2n ASIX Grup A primer cognom des de “A” fins a la “Me” 16:00h 101
2n ASIX Grup B primer cognom des de “Mo” fins al final 18:00h 101
2n DAW Grup A primer cognom des de “A” fins a la “M” 16:00h 206
2n DAW Grup B primer cognom des de “N” fins a la “Z” 18:00h 206
2n DAM Grup A primer cognom des de “A” fins a la “Mi” 16:00h 024
2n DAM Grup B primer cognom des de “Mo” fins a la “Z” 18:00h 024

Servei d’Assessorament i Reconeixement dels aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral (2020-2021)

Sol·licituds d’Assessorament :

El període per fer les sol·licituds és del 17 al 25 de setembre de 2020

La sol·licitud del servei d’Assessorament s’ha de realitzar de forma telemàtica per correu electrònic a la Coordinadora d’Assessorament i Reconeixement: assessorament@iescarlesvallbona.cat.

Calendari assessorament_2020-2021

Full de sol·licitud Assessorament

 

Sol·licituds de Reconeixement :

El període per fer les sol·licituds és de l’1 al 15 d’octubre de 2020

La sol·licitud del servei de Reconeixement s’ha de realitzar de forma telemàtica per correu electrònic a la Coordinadora d’Assessorament i Reconeixement: reconeixement@iescarlesvallbona.cat

Calendari reconeixement_Octubre_2020

Full de Sol·licitud al servei de reconeixement

Documentació matrícula de Grau Superior

Podeu baixar-vos els següents documents sobre la matrícula al cicles formatius de Grau Superior:

Informació sobre la matrícula de Grau Superior

Imprès de matrícula de cicles de Grau Superior

Informació pagament de matrícula

Currículum de grau superior d’administració de sistemes informàtics en xarxa (ciberseguretat) (ASIX)

Currículum de grau superior de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (DAM)

Currículum de grau superior d’aplicacions web (DAW)

Currículum de grau superior d’administració i finances (ADFI)

Currículum de grau superior de comerç internacional (CIT)

Currículum de grau superior de gestió de vendes i espais comercials (GVEC)

Currículum de grau superior de transport i logística (TIL)