Política de qualitat

L’Institut Carles Vallbona és un centre educatiu de la Generalitat de Catalunya que té implementat un model de gestió basat en la norma ISO 9001 i en el model d’excel·lència e2cat, que cerca la millora contínua en la qualitat a l’educació, per la qual cosa el seu funcionament està alineat amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa.

La comunitat educativa vetlla per l’actualització dels elements curriculars i les metodologies d’aprenentatge, així com pel manteniment i millora de les instal·lacions i equipaments, per tal de respondre adequadament a les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès.

El centre adquireix el compromís de treballar per a reduir i prevenir els impactes ambientals de les activitats i serveis que s’hi realitzen, millorant de forma contínua les pràctiques ambientals i adoptant com a referencia la norma ISO 14001, i complint tota la normativa i els requisits legals i altres requisits que ens pertoquen/afecten, també treballa per eliminar els perills i reduir els riscos associats a la seguretat i salut en el treball, i promoure la participació de tots els membres de la comunitat educativa.

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre. La direcció del centre vetlla i proporciona els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.

La missió del centre és potenciar el creixement personal i professional de l’alumnat que els permetin continuar amb la seva formació al llarg de la vida, en un entorn de relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres de la comunitat educativa per tal de crear un clima de treball participatiu i motivador.

La visió de l’Institut Carles Vallbona és ser un centre de qualitat amb atenció preferent a la pràctica esportiva, destacant en metodologies de recerca, tecnològiques i digitals, en activitats d’aula i avaluació competencials, en projectes d’innovació, interessat en la cultura, obert a la col·laboració i l’intercanvi amb altres centres i altres països i referent de la formació professional integrada en la internacionalització i serveis a les empreses.

Les activitats educatives es proposen a partir de models que fomenten els valors del respecte i l’esperit crític, l’esforç i la responsabilitat, l’autonomia i el treball en equip, la recerca i la innovació.