Presentacions Cicles Formatius de Grau Superior

 

Cicle Grup Hora Aula
1r d’Administració i finances Grup A primer cognom des de “Bellot” fins a “Gimeno” 16:00h 037
1r d’Administració i finances Grup B primer cognom des de “Hernández” fins a “Sánchez” 18:00h 037
1r Comerç Internacional Grup A primer cognom des de “A” fins a “F” 16:00h 203
1r Comerç Internacional Grup B primer cognom des de “G” fins al final 18:00h 203
1r ASIX Grup A primer cognom des de “A” fins a la “H” 16:00h 026
1r ASIX Grup B primer cognom des de “J” fins al final 18:00h 026
1r DAW Grup A primer cognom des de “A” fins a la “N” 16:00h 038
1r DAW Grup B primer cognom des de “O” fins a la “Z” 18:00h 038
1r DAM Grup A primer cognom des de “A” fins a la “L” 16:00h 023
1r DAM Grup B primer cognom des de “M” fins a la “Z” 18:00h 023
2n ASIX Grup A primer cognom des de “A” fins a la “Me” 16:00h 101
2n ASIX Grup B primer cognom des de “Mo” fins al final 18:00h 101
2n DAW Grup A primer cognom des de “A” fins a la “M” 16:00h 206
2n DAW Grup B primer cognom des de “N” fins a la “Z” 18:00h 206
2n DAM Grup A primer cognom des de “A” fins a la “Mi” 16:00h 024
2n DAM Grup B primer cognom des de “Mo” fins a la “Z” 18:00h 024