Presentacions de portes obertes als cicles formatius 2018

Grau mig d’informàtica

Download portes_obertes_CFGM_SMX_1718.pdf (PDF, 1.03MB)

Grau mig d’activitats comercials

Download portes_obertes_CFGM_ACO_1718v2.pdf (PDF, 1.8MB)

Grau mig de gestió administrativa

Download portes_obertes_CFGM_GAD_1718_v2.pdf (PDF, 1.39MB)

Graus superiors d’informàtica

Download portes_obertes_CFGS_INF_1718_v2.pdf (PDF, 1.4MB)

Graus superiors d’Administració i gestió i Comerç i marketing

Download Portes_obertes_CFGS_1718_v3.pdf (PDF, 2.28MB)