Presentacions inici de curs Cicles Formatius de Grau Mig

Presentació inici de curs de 1r d’Activitats Comercials (ACO)

Presentació inici de curs de 2n d’Activitats Comercials (ACO)

Presentació inici de curs de 1r de Gestió Administrativa (GAD)

Presentació inici de curs de 2n de Gestió Administrativa (GAD)

Presentació inici de curs de 1r de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)

Presentació inici de curs de 2n de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)