Procés de Reconeixement de l’experiència laboral de les persones

Anagrama reconeixement

A partir del proper mes de febrer s’obre de nou el període per sol·licitar el

reconeixement de l’experiència laboral de les persones.

Termini per fer la sol·licitud: del 01 al 12 de febrer.

Per més informació clicar a l’enllaç:

Reconeixement de l’experiència laboral de les persones