projet TransferINN

TransferINN est un programme de coopération territoriale européenne,,ca,Pays Basque et les régions du sud de la France,,ca,créé pour promouvoir l'écosystème de l'innovation dans la zone frontalière pour permettre le transfert des connaissances disponibles dans les universités,,ca,Les centres de formation et de la technologie pour les entreprises et les entrepreneurs,,ca,• Construire et développer des projets d'innovation dans les PME,,ca,• Mettre en œuvre une dynamique constante d'innovation,,ca,Habiliter l'innovation et la gestion des personnes Internationalisation,,ca,www.transferinn.eu,,ro (Catalunya, País Basc i les regions del sud de França) creat per potenciar l’ecosistema d’innovació a la zona transfronterera que permeti la transferència de coneixement disponible en Universitats, Formació professional i Centres Tecnològics a les empreses i emprenedors.

•Generar i desenvolupar projectes d’innovació en Pimes

•Posar en marxa una dinàmica constant d’innovació

Capacitar a persones en Gestió de la Innovació i Internacionalització

www.transferinn.eu

informacio-projecte-transferinn-161213

Télécharger la présentation-TRANSFERINN.pdf (PDF, 226KB)