PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Les qualificacions provisionals es publiquen a la pàgina web del Departament d’Ensenyament el divendres dia 13 de maig.

Dia de consulta de les proves: Dimarts, 17 de maig de 2016

Horari: de 15:00 a 17:30h

Cal apuntar-se a la Consergeria del Centre per realitzar la consulta dels exàmens