RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES ASSOLITS MITJANÇANT L’EXPERIÈNCIA LABORAL, A L’INSTITUT CARLES VALLBONA

Quan una persona no disposa d’una titulació acadèmica però té experiència laboral d’un mínim de dos anys en un determinat lloc de treball pot adreçar-se al Servei d’Assessorament i Reconeixement de l’experiència laboral per tal d’assessorar-se i aconseguir obtenir un títol relacionat amb el sector en el qual està treballant.

Consta de dues etapes o processos: l’Assessorament i el Reconeixement.

SERVEI D’ASSESSORAMENT:

Què ofereix el servei d’assessorament?

  • Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que ajudarà a la persona a identificar les seves capacitats, interessos i el seu objectiu professional al llarg dues o tres sessions presencials en el centre.
  • Saber si la seva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu, i què s’ha de fer per aconseguir-ho.
  • Conèixer si els cursos de formació que es puguin haver realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
  • Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que haurà de fer i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.

L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

 

SERVEI DE RECONEIXEMENT:

Què ofereix el servei de reconeixement?

  • Valida l’experiència laboral de les persones treballadores i reconeix els treballs i les feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral mitjançant un procés, on es verifica les feines realitzades i les equipara amb els continguts de les titulacions oficials dels cicles formatius de formació professional.
  • Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.
  • Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els mòduls i unitats formatives que es reconeguin.
  • Per convalidar les Unitats Formatives o mòduls certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d’accés.