Servei d’Assessorament i Reconeixement dels aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral (2018-2019)

Calendari d’Assessorament :

Calendari assessorament_2018-19

Full de sol·licitud d’assessorament

Full inscripció al servei d’assessorament

Calendari de Reconeixement :

Calendari reconeixement_Octubre_2018

Full de sol·licitud de reconeixement

Full inscripció al servei de reconeixement

S’oferten 6 places per cadascun dels cicles següents:

Família d’administració i finances

CFGM Gestió administrativa

CFGS Administració i finances

Família de comerç i màrqueting

CFGM Activitats comercials

CFGS Comerç internacional

CFGS Gestió de vendes i espais comercials

CFGS Transport i logística

Família d’Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxes

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

CFGS Desenvolupament d’aplicacions web